Lid worden

De jaarlijkse lidgeld, die recht geeft op toezending van het tweemaandelijks tijdschrift "Nest" en het ledenblad "Buiten", bedraagt: € 26. Het eerste jaar bent U al lid voor € 13.
Land- en tuinbouwers in hoofdberoep of bijberoep betalen een specialistenbijdrage, eigen aan hun reeks.

Lid worden kan door overschrijving op bankrekening van Landelijke Gilde Oedelem: 738-1072201-82

Als je lid wordt van de Landelijke Gilden, genieten alle bij jouw inwonende gezinsleden meteen mee voor hetzelfde geld. Op veel activiteiten zijn jong en oud welkom en voelt iedereen zich meteen thuis.

Je hebt toegang tot de zitdagen Boerenbond en gratis mondeling advies op deze zitdagen, je hebt recht op een eenmalige korting van 37,5 euro (exclusief BTW) bij juridisch advies SBB (na doorverwijzing door de dienstbetoonconsulent van de Boerenbond), en je bent gratis lid van 'Ons Zorgnetwerk' (voor thuiszorgers).

Nest

Een blad boordevol weetjes over wonen en leven op het platteland, met uitstekende tuintips voor wie groene vingers heeft, met interviews van mensen met pit en persoonlijkheid, met kanttekeningen en cursiefjes...

Nest is het blad waarin de Landelijke Gilden willen aantonen hoe rijk en goed het leven op het platteland kan zijn. Hoe natuur en cultuur met elkaar verweven zijn tot een eigen levensstijl. Die zich uit in aandacht voor wonen, tuin, kwaliteit van voedingsproducten, lichamelijk en geestelijk evenwicht, een boeiende natuur.

Meer info over nest: www.nest.be

Buiten

Je krijgt daarbij ook het ledenblad "Buiten”. Want een waardevol en levendig platteland is er alleen maar dankzij mensen die initiatieven nemen: organiseren van een wandeling of Dag van de landbouw, acties rond het voortbestaan van het dorpsschooltje, veiligheid op het platteland...

In "Buiten" leest u wat er in de Landelijke Gilde leeft en beweegt

Meer info over het tijdschrift op http://www.landelijkegilden.be/

Lidgeld: € 26
Eerste jaar aan ½ prijs